CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SỐ 2 HÀ NỘI
Địa chỉ :Thôn Hữu Cước,Xã Liên Hồng,Huyện Đan Phượng,TP.Hà Nội